Dodatkowe informacje

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Żłobka Terapeutycznego „Kiki”. Faktury przekazywane są na wskazany przez rodzica/opiekuna adres mailowy.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!