Opłaty za pobyt w żłobku

Uprzejmie informujemy, że w roku 2023 Żłobek Terapeutyczny „Kiki” korzysta z dotacji Gminy Miejskiej Kraków, umożliwiającej częściowe obniżenie czesnego.

OPŁATY ZA POBYT W ŻŁOBKU W 2023 R.– BEZ UWZGLĘDNIENIA DOTACJI Z GMK

UsługaUwagiWysokość opłaty miesięcznej – bez uwzględnienia dotacji
Czesne – Pakiet całodziennyPobyt do 10h dziennie 2300 zł
Czesne – Pakiet częściowyPobyt do 5,5h dziennie – w ramach zmiany porannej (6:30-12:00) lub popołudniowej (12:00-17.30) 1400 zł
Cena każdej rozpoczętej dodatkowej godziny – w godzinach otwarcia żłobkaDotyczy godzin wykraczających poza zakres opłacony w danym miesiącu w pakiecie (pobyt powyżej 5,5 lub 10 godzin w danym dniu; 40 zł
Cena każdej rozpoczętej dodatkowej godziny – poza godzinami otwarcia żłobkaDotyczy opłaty za ustalony wcześniej z dyrekcją pobyt dziecka w żłobku w dniach i/lub godzinach wykraczających poza standardowe godziny otwarcia żłobka (weekendy, dni świąteczne i wolne od pracy; godziny po 17.30 w dniach roboczych) 55 zł

OPŁATY ZA POBYT W ŻŁOBKU W 2023 R. – Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI Z GMK

Wariant całodzienny

MiesiącLiczba dniKwota do zapłaty bez uwzględnienia dotacjiDotacja GMK w wariancie całodziennymCałkowita kwota do zapłaty
Styczeń212300,00 zł735,00 zł 1565,00 zł
Luty202300,00 zł700,00 zł 1600,00 zł
Marzec232300,00 zł805,00 zł 1495,00 zł
Kwiecień192300,00 zł665,00 zł 1635,00 zł
Maj212300,00 zł735,00 zł 1565,00 zł
Czerwiec212300,00 zł735,00 zł 1565,00 zł
Lipiec152300,00 zł525,00 zł 1775,00 zł
Sierpień182300,00 zł630,00 zł 1670,00 zł
Wrzesień212300,00 zł735,00 zł 1565,00 zł
Październik222300,00 zł770,00 zł 1530,00 zł
Listopad212300,00 zł735,00 zł 1565,00 zł
Grudzień192300,00 zł665,00 zł 1635,00 zł

Wariant obejmujący połowę dnia (5,5 h)

MiesiącLiczba dniKwota do zapłaty bez uwzględnienia dotacjiDotacja GMK w wariancie całodziennymCałkowita kwota do zapłaty
Styczeń211400,00 zł404,25 zł 995,75 zł
Luty201400,00 zł385,00 zł 1015,00 zł
Marzec231400,00 zł442,75 zł 957,25 zł
Kwiecień191400,00 zł365,75 zł 1034,25 zł
Maj211400,00 zł404,25 zł 995,75 zł
Czerwiec211400,00 zł404,25 zł 995,75 zł
Lipiec151400,00 zł288,75 zł 1111,25 zł
Sierpień181400,00 zł346,50 zł 1053,50 zł
Wrzesień211400,00 zł404,25 zł 995,75 zł
Październik221400,00 zł423,50 zł 976,50 zł
Listopad211400,00 zł404,25 zł 995,75 zł
Grudzień191400,00 zł365,75 zł 1034,25 zł

Dotacja do 1 godziny pobytu w Żłobku wynosi 3,50 zł.

Naliczana jest wyłącznie w stosunku do godzin, co do których Rodzic/Opiekun prawny zadeklarował obecność z wyprzedzeniem – przed rozpoczęciem miesiąca, w którym owe godziny są realizowane.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z warunkami umowy opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy wnieść z góry do 1 dnia kalendarzowego danego miesiąca. Czesne za dany miesiąc nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczęszczania do żłobka.

W ramach czesnego oferujemy:

  • Kompleksową opiekę nad dzieckiem w wymiarze określonym umową
  • Podstawowe artykuły higieniczne i rzeczy osobiste w zakresie ustalonym na bieżąco z dyrekcją żłobka
  • Regularne zajęcia grupowe – edukacyjne, artystyczne, muzyczne, językowe, sensoryczne i ruchowe
  • 4 jednostki indywidualnych  zajęć terapeutycznych plus 1 jednostkę grupowych zajęć terapeutycznych w tygodniu (dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności) lub 4 jednostki zajęć rozwojowych, w tym 2 jednostki zajęć indywidualnych i 2 jednostki zajęć grupowych (dotyczy dzieci rozwijających się typowo) – przy wyborze pakietu całodziennego (w ramach pakietu częściowego oferujemy 2 – 3 jednostek zajęć w tygodniu, w zależności czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności);
  • Dodatkowe warsztaty i spotkania tematyczne (np. warsztaty kulinarne, logorytmiczne, sensoplastyczne, teatralne, spotkania z osobami reprezentującymi różne zawody i in.).

Dodatkowo płatne są:

  • Opieka nad dzieckiem w wymiarze wykraczającym poza warunki określone umową
  • Wyżywienie
  • Wycieczki, warsztaty i spotkania tematyczne prowadzone poza terenem żłobka

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!