Opłaty za pobyt w żłobku

Uprzejmie informujemy, że w roku 2024 Żłobek Terapeutyczny „Kiki” korzysta z dotacji Gminy Miejskiej Kraków, umożliwiającej częściowe obniżenie czesnego.

OPŁATY ZA POBYT W ŻŁOBKU W 2024 R.– BEZ UWZGLĘDNIENIA DOTACJI Z GMK

UsługaUwagiWysokość opłaty miesięcznej – bez uwzględnienia dotacji
CzesnePobyt do 10h dziennie 2400 zł
Cena każdej rozpoczętej dodatkowej godziny – w godzinach otwarcia żłobkaDotyczy godzin wykraczających poza zakres opłacony w ramach czesnego (pobyt powyżej 10h w danym dniu) 50 zł
Cena każdej rozpoczętej dodatkowej godziny – poza godzinami otwarcia żłobkaDotyczy opłaty za ustalony wcześniej z dyrekcją pobyt dziecka w żłobku w dniach i/lub godzinach wykraczających poza standardowe godziny otwarcia żłobka (weekendy, dni świąteczne i wolne od pracy; godziny po 17.30 w dniach roboczych) 60 zł

OPŁATY ZA POBYT W ŻŁOBKU W 2024 R. – Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI Z GMK

Pobyt w wymiarze do 10h dziennie

MiesiącLiczba dniKwota do zapłaty bez uwzględnienia dotacjiDotacja GMK w wariancie całodziennymCałkowita kwota do zapłaty
Styczeń222400,00 zł770,00 zł 1630,00 zł
Luty212400,00 zł735,00 zł 1665,00 zł
Marzec212400,00 zł735,00 zł 1665,00 zł
Kwiecień212400,00 zł735,00 zł 1665,00 zł
Maj202400,00 zł700,00 zł 1700,00 zł
Czerwiec202400,00 zł700,00 zł 1700,00 zł
Lipiec232400,00 zł805,00 zł 1595,00 zł
Sierpień212400,00 zł735,00 zł 1665,00 zł
Wrzesień212400,00 zł735,00 zł 1665,00 zł
Październik232400,00 zł805,00 zł 1595,00 zł
Listopad192400,00 zł665,00 zł 1735,00 zł
Grudzień202400,00 zł700,00 zł 1700,00 zł

Dotacja do 1 godziny pobytu w Żłobku wynosi 3,50 zł.

Naliczana jest wyłącznie w stosunku do godzin, co do których Rodzic/Opiekun prawny zadeklarował obecność z wyprzedzeniem – przed rozpoczęciem miesiąca, w którym owe godziny są realizowane.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z warunkami umowy opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy wnieść z góry do 1 dnia kalendarzowego danego miesiąca. Czesne za dany miesiąc nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczęszczania do żłobka.

W ramach czesnego oferujemy:

  • Kompleksową opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10h dziennie
  • Podstawowe artykuły higieniczne i rzeczy osobiste w zakresie ustalonym na bieżąco z dyrekcją żłobka
  • Regularne zajęcia grupowe – edukacyjne, artystyczne, muzyczne, językowe, sensoryczne i ruchowe
  • 4 jednostki indywidualnych  zajęć terapeutycznych plus 1 jednostkę grupowych zajęć terapeutycznych w tygodniu (dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności) lub 4 jednostki zajęć rozwojowych, w tym 2 jednostki zajęć indywidualnych i 2 jednostki zajęć grupowych (dotyczy dzieci rozwijających się typowo)
  • Dodatkowe warsztaty i spotkania tematyczne (np. warsztaty kulinarne, logorytmiczne, sensoplastyczne, teatralne, spotkania z osobami reprezentującymi różne zawody i in.).

Dodatkowo płatne są:

  • Opieka nad dzieckiem w wymiarze wykraczającym poza warunki określone umową
  • Wyżywienie
  • Wycieczki, warsztaty i spotkania tematyczne prowadzone poza terenem żłobka

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!